Participatieraad Woerden

De Participatieraad is een door het College van Burgemeester & Wethouders benoemd onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. De gemeente vat dit samen in de term het sociale domein

In Woerden doet iedereen er toe

Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente Woerden. De aanleiding voor het instellen van de Participatieraad is een nieuwe visie op participatie. In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van alle Woerdenaren, ook die van de inwoners van Kamerik, Harmelen en Zegveld. Iedereen doet er toe en moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Woerden Wijzer

Met uw vragen over zorg, jeugd en/of werk en inkomen kunt u terecht bij Woerden Wijzer.

Actueel

Jaarverslag 2017 Participatieraad Woerden

Jaarverslag 2017 Participatieraad Woerden

Participatieraad en leden van de Gemeenteraad ontmoeten elkaar

Op 27 september 2017 vond een ontmoeting plaats tussen leden van de Gemeenteraad en de Participatieraad. Aan het einde van de avond werd de conclusie getrokken dat het een informatieve en inspirerende avond was voor beide raden. Voor herhaling vatbaar. Een kort verslag van de avond vindt u hier.

Verslag werkzaamheden 2015-2016 Participatieraad Woerden

Wat heeft de Participatieraad Woerden allemaal gedaan vanaf de start in april 2015 tot januari 2017 Lees het in het uitgebrachte verslag.