Participatieraad Woerden

De Participatieraad is een door het College van Burgemeester & Wethouders benoemd onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. De gemeente vat dit samen in de term het sociale domein

In Woerden doet iedereen er toe

Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente Woerden. De aanleiding voor het instellen van de Participatieraad is een nieuwe visie op participatie. In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van alle Woerdenaren, ook die van de inwoners van Kamerik, Harmelen en Zegveld. Iedereen doet er toe en moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Woerden Wijzer

Met uw vragen over zorg, jeugd en/of werk en inkomen kunt u terecht bij Woerden Wijzer.

Actueel

Vacature Algemeen lid in de rol van secretaris

Heeft u ervaring als secretaris en bent u bereid in een gemotiveerd team een maatschappelijke bijdrage te leveren? Dan komen wij graag met u in contact: info@participatieraadwoerden.nl

Jaarverslag 2018 Participatieraad Woerden

Jaarverslag 2018 Participatieraad Woerden