Adviezen | Participatieraad Woerden

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W over zaken die spelen binnen de aandachtsvelden zorg, jeugd en werk en inkomen. Alle adviezen worden rechtstreeks naar de gemeenteraad gestuurd.

Hier vindt u adviezen die de Participatieraad recent aan het College heeft uitgebracht:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015