Doe mee

De Participatieraad heeft uw inbreng nodig. De raad wil een actieve verbinding zijn tussen de inwoners en de beleidsmakers van de gemeente. 

Onderbouwing

Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden om de onderbouwing van argumenten en adviezen versterken. Uw signalen kunnen een reden zijn voor de Participatieraad om een ongevraagd advies uit te brengen.  "Online" krijgt daar een steeds belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons delen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.