Dit doen wij

De Participatieraad zoekt de verbinding met inwoners van de gemeente, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. Verhalen, tips, knelpunten en ontwikkelingen die we horen, gebruiken we als input voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College. De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar.

Doe mee

De raad wil ook een actieve verbinding zijn tussen de inwoners en de beleidsmakers van de gemeente. “Online” krijgt daar een steeds belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons delen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Visie

De Participatieraad behartigt de belangen van alle Woerdenaren. Om hieraan vorm en inhoud te geven heeft de raad haar Visie 2016-2017 beschreven.

Dit zijn de in 2018 herijkte speerpunten van de Participatieraad Woerden

Dit is de Regeling Participatieraad Gemeente Woerden 2015

Uitgangspunten

Door de kernteams van de Participatieraad zijn uitgangspunten geformuleerd van waaruit de leden denken, handelen, en adviseren.

Dit zijn de uitgangspunten van de Participatieraad.

Door de Participatieraad opgestelde 10 punten voor onafhankelijke cliëntondersteuning