Dit doen wij

De Participatieraad zoekt de verbinding met inwoners van de gemeente, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. Verhalen, tips, knelpunten en ontwikkelingen die we horen, gebruiken we als input voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College. De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar.

Doe mee

De raad wil ook een actieve verbinding zijn tussen de inwoners en de beleidsmakers van de gemeente. “Online” krijgt daar een steeds belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons delen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Visie, Missie en Uitgangspunten Participatieraad Woerden

De Participatieraad behartigt de belangen van alle Woerdenaren. Om hieraan vorm en inhoud te geven heeft de raad haar Visie, Missie en Uitgangspunten in 2021 herzien.                           

Dit zijn de Visie, Missie en Uitgangspunten van de Participatieraad Woerden

Speerpunten Participatieraad Woerden

Elk jaar stelt de Participatieraad per Kernteam haar speerpunten vast.

Dit zijn de Speerpunten Participatieraad Woerden 2021 - 2022

Regeling Participatieraad gemeente Woerden 2023

De regeling is 2023 geactualiseerd en vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het huishoudelijk reglement is herzien in 2024 en ter kennisgeving aan het college gestuurd.

Dit is de regeling Participatieraad gemeente Woerden 2023

Dit is het Huishoudelijk Reglement Participatieraad gemeente Woerden 2024

Cliëntondersteuning

Ten behoeve van een onafhankelijke cliëntondersteuning heeft de Participatieraad 10 uitgangspunten opgesteld. 

Dit zijn de door de Participatieraad opgestelde 10 punten voor onafhankelijke cliëntondersteuning