Dit zijn wij

De leden van de raad zijn door de gemeente geselecteerd op ervaring en deskundigheid. Wij streven er met elkaar naar de kennis en ervaring te hebben die nodig is om de belangen van de burgers te behartigen op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen.

Om dit effectief te doen heeft ieder raadslid een eigen aandachtsgebied. Het raadslid legt contacten binnen dit aandachtsgebied en luistert naar wat er speelt en wat er nodig is. Binnen de raad worden de aandachtsgebieden in samenhang met het sociale domein bekeken.

Samenstelling

De Participatieraad wordt momenteel gevormd door:

 • Rob Kotvis, Harmelen, voorzitter
 • Adriaan Wirtz, Harmelen, secretaris
 • Ineke Alsem, Harmelen, penningmeester
 • Ria Zock-van Eck, ambtelijk ondersteuner
 • Jaap Burggraaf, Woerden, PR-lid kerngroep zorg
 • Corrie Middelkoop-Wielink, Woerden, PR-lid kerngroep zorg
 • Martijn Anker, Woerden, lid kerngroep zorg
 • Henriëtte Teunis, Woerden, lid kerngroep zorg
 • Wim Agterof, Woerden, PR-lid kerngroep werk en inkomen
 • Foppe ten Hoor, Harmelen, PR-lid kerngroep werk en inkomen
 • Simone Leushuis, Woerden, lid kerngroep werk en inkomen
 • Manette Maas, Woerden, lid kerngroep werk en inkomen
 • Nada Shamma, Woerden, lid kerngroep werk en inkomen
 • Arjen Beekman, Woerden, PR-lid kerngroep jeugd 
 • Herma Verbeij PR-lid kerngroep jeugd
 • Irja de Heij, PR-lid kerngroep jeugd
 • Ron Vermeij, Woerden, lid kerngroep jeugd
 • Ilse van Schaik, Harmelen, lid kerngroep jeugd 

Voor elk aandachtsgebied zijn twee trekkers aangewezen die een achterban hebben van meerdere leden. Deze personen ondersteunen de leden van de Participatieraad vanuit hun eigen ervaring en/of deskundigheid